Grof Čedomilj Mijatović

Grof Čedomilj Mijatović
Beograd, 1842. – London, 1932.


spiritisti


cedomilj-mijatovic-varoska-legenda

vitice

„Vi ste neobičan čovek. Vi uopšte niste političar već monah koji se izgubio na putu za manastir i koji je slepim udesom došao na moj dvor i u moju vladu.“ – Kralj Aleksandar Obrenović o grofu Mijatoviću.

Intrigantan i svestran, grof Čedomilj Mijatović bio je političar, ministar, diplomata, ekonomista, književnik, istoričar. „Viktorijanac među Srbima“. „Vizantijski diplomata“ – kako ga je nazivao kralj Milan Obrenović. Pravoslavni vernik i najuticajniji srpski spiritista na međi XIX i XX veka. Bio je unikatna ličnost čija složenost možda i naveliko prevazilazi istorijski značaj svih ozbiljnih uloga koje je svojevremeno odigrao.

„Smatram ovaj neočekivani događaj za najizuzetniji u svom životu. On me je više od bilo kog drugog iskustva uverio da postoji život posle smrti, da postoji svet duhova i da duhovi ponekad žele i nalaze načina da opšte sa nama.“ – iz „Uspomena“ gospodina Mijatovića.

vitice